Vill du sälja konsttryck eller Premium Posters utan att hantera lagerhållning och logistik?

Dexter Fine Art erbjuder en print-on-demand service där vi hanterar dina beställningar, lagerhållning och utskick medan du som kreatör kan ha fullt fokus på skapande och försäljning. Med vår service behöver du alltså inte trycka större upplagor än de
som har beställts. 

Print on demand

Utskick till kund

Med vår white-label lösning behöver du inte hantera distribution till slutkunden. När du lagt din beställning ser vi till att leverera en enkel och problemfri upplevelse för köparen. Med white-label menar vi att du blir ensam avsändare utan att vi berättar om Dexter Fine Art. Ur kundperspektivet blir det då du som konstnär eller fotograf som säljer och distribuerar verket. Vi erbjuder även egentryckt emballage som höjer upplevelsen av din produkt och ditt varumärke.

Vill du sälja limiterade upplagor erbjuder vi lagerhållning av dina exklusiva äkthetsintyg som präglas och signeras av dig. Dessa distribueras sedan tillsammans med verket till köparen.

Att lägga sin beställning

Innan du startar ditt print-on-demand-konto diskuterar vi igenom dina behov för att på bästa sätt ta fram en lösning som uppfyller dina krav. Utifrån dessa tar vi i nästa steg fram en offert.

Vi har inga minimikrav på kvantitet. Tjänsten är helt anpassad efter dina förutsättningar. När det väl är dags att lägga din beställning så gör du det enkelt via vårt beställningsformulär alternativt via mail. Vid större volymer erbjuder vi lösningar för API-koppling.

Du betalar endast för det du säljer Det kostar inget att signera ett avtal och vi har inga fasta kostnader.
Vi har inga minimivolymer Vi arbetar lika gärna med stora gallerier som enskilda individer och kreatörer.